Så kom facadeskiltet op! Nu er Thyborøn Sejlmager mere synlig i havnebilledet.

8. juli 2020